la línia pedagògica


La nostra línia pedagògica es basa bàsicament en el joc. Creiem que és un element clau en el desenvolupament integral dels infants ja que jugant, el nen descobreix, explora i experimenta sensacions, moviments i relacions, a través de les quals arriben a conèixer-se a si mateixos i a formar conceptes sobre el món que els envolta.

 

Un infant quan juga se sent feliç i s'expressa lliurement, explora el món que l'envolta, desenvolupa les capacitats intel·lectuals i psicomotrius, es relaciona amb els altres, comprèn el valor de les normes, desenvolupa la seva creativitat i imaginació, descobreix les seves possibilitats i limitacions,...

 

S'ha de tenir en compte que els nens quan juguen, no tenen la intenció d'aprendre, per això la mestra ha de ser el guia en tot el procés d'aprenentatge i és qui ofereix recursos i estratègies per tal d'aconseguir un aprenentatge autònom. Les mestres hem de partir d'unes normes, valors i hàbits que donen als infants la llibertat i seguretat per poder aprendre. 

 

En aquesta etapa es fomenten activitats de caire global que permetin als nens/es uns aprenentatges d’interès, significatius i funcionals. Les rutines, els hàbits, les activitats, tallers, sortides... ajuden a afavorir l'aprenentatge dels infants. 

 

A l'escola treballem a partir dels primers aprenentatges de l'infant.

LLENGUATGE

El llenguatge de primer gestual i després verbal, representa l'adaptació social més important ja que és la base de qualsevol aprenentatge.

Aquesta àrea es treballa sempre, en totes les activitats que es fan: contes, titelles, làmines, jocs,...

HÀBITS

  • D'autonomia: A la hora de menjar, dormir, vestir, rentar mans...
  • D'ordre i atenció: aprendre a escoltar, obeïr petites ordres, seguir un ordre,...
  • De convivència: aprendre a relacionar-se amb les educadores, companys de l'aula, saber compartir...

PSICOMOTRICITAT

Es desenvolupa la coordinació psicomotriu, la maduració de l'esquema corporal, amb un domini espai-temps i sobretot el plaer del moviment lúdic.

MÚSICA

S'inicia l'infant en el món dels sons, ritmes, cançons, melodies,...

ART

El nen descobreix les relacions amb l'entorn començant a discriminar les formes, colors, textures,...

ANGLÈS

S'inicia la llengua anglesa d'una manera divertida i participativa a través d'una mascota.