el taller


 

"El taller" de l'escola és un lloc especial on els infants, amb petit grup, tenen la possibilitat de trobar-se amb diferents llenguatges i tècniques. És un espai tranquil i relaxat on poden explorar dins d'un ampli ventall de possibilitats i propostes. S'hi porten a terme processos creatius, descobertes i vivències.

 

Aprofitem també per treballar les emocions mitjançant l'Artteràpia. Els nens s'expressen amb un llenguatge diferent al de l'adult i necessiten altres formes per manifestar com es senten, és per això que utilitzem aquesta tècnica que utilitza l'art i els mitjans visuals com a principal via de comunicació, molt útil i vàlida per treballar amb els infants. 

 

En el taller també tenim a l'abast la taula de llum. És un objecte molt útil per experimentar amb la llum, interactuar amb objectes opacs, translúcids i transparents, jugar, fer ombres, pintar amb pintures, treballar amb sorra, sal, fruites, colorants, etc. L'ambient de llum ofereix l'oportunitat de jugar a través de la llum i el color, convertint l'activitat científica en un centre d'expressió artística. 

 

A l'espai del taller també s'hi creen jocs d'exploració i descoberta amb diferents materials. L'experimentació és una activitat en la qual els infants exploren lliurement a partir de la manipulació dels materials. A partir d'aquí els nens i nenes poden observar les relacions que s'estableixen amb els diferents objectes que tenen a l'abast. Davant d'aquests materials, els nens i nenes creen les seves pròpies hipòtesis i s'inicien en la lògicamatemàtica fent combinacions, classificacions, comparacions, etc. D'aquesta manera són ells mateixos els protagonistes de les seves descobertes i aprenentatges. 

 

El que pretenem amb "El taller" és que els infants tinguin la possibilitat de desenvolupar i augmentar el seu nivell de concentració, imaginació i expressió artística en un ambient tranquil i relaxat. 

 

El material varia a cada sessió.